Universell utforming- hva er det?

Kvinne i klatrestativKvinne som disser

Universell utforming er også løsninger som er gode for funksjonsfriske, barn, unge og eldre. Områder der universell utforming er godt ivaretatt er gode å bruke for alle og gjennom alle faser i livet. (Foto: Askøy kommune)

Det finnes flere definisjoner av begrepet universell utforming, men den internasjonale definisjonen er beskrevet i FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne:

Med "universell utforming" menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Ofte brukes begrepene universell utforming og tilgjengelighet om hverandre, men det er en vesentlig forskjell. Tilgjengelighet handler om tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse, gjerne med løsninger for bare én gruppe, for synshemmede eller rullestolbrukere. Universell utforming er tanken om at en løsning skal dekke flest mulig brukeres behov, uten spesiell tilrettelegging.

SkulpturKvinner tar på skulptur

Barcelona: Parc del Mar. Kreative kunstinnslag har fått stor plass i denne parken. De er både visuelle og taktile noe som gjør at også blinde og svaksynte kan ha glede av dem. (Foto: Askøy kommune)

Det er lett for at vi assosierer universell utforming med svaksynte og bevegelseshemmede, men vi må ikke fokusere så mye på enkeltgrupper at andre blir glemt. Universell utforming er for alle, de funksjonsfriske, de lekende og utforskende, de med skjulte handikapp som autisme, allergier, angst, revmatisme og dysleksi, for å nevne noen.

Ofte samsvarer ikke behovene for en brukergruppe med en annen og dette gjør planlegging utfordrende. Det er heller ikke alltid vi klarer å oppnå fullgod universell utforming, men vi må tilstrebe det så godt vi kan.

Planlegging for universell utforming baserer seg på tre forhold:

  1. Mennesket som barn, ung, voksen og eldre.
  2. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og miljøforhold. (Eksempel: hjerte-lungesykdom, nedsatt styrke i armer og bein, revmatisme, blind/svaksynt, hørselshemmet, demens, dysleksi, pollenallergi)
  3. Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming. (eksempel: rullestol, barnevogn, stokk, rullator).

Back to top