Møteplasser og torg

Gågate i Barecelona

Barcelona: El Born. Gaten med sin åpne og lune utforming fungerer som rekreasjonsområde for beboere og turister i området. Med fokus på fotgjengere er det er gjort bevisste valgt med tanke på utforming av gateløp og plassering av forretningsvirksomhet i området. (Foto: Askøy kommune)

Kunst

Kunstinstallasjon i Parc de la Diagonal Mar gjør parken spennende og annerledes. (Foto: Askøy kommune)

Project for Public Spaces har utviklet en ide om «The power of 10». Konseptet går ut på at alle byrom blir mer levende og tiltrekker seg flere dersom det kan tilby minst 10 ulike aktiviteter.

Et område som er innbydende med kunst, estetiske innslag, soner for ulik bruk, blomster og trær tiltrekker seg folk, som igjen skaper liv i gatene. Et område som er ryddig og oversiktlig med trinnfrie løsninger og ledelinjer gjør det attraktivt for småbarnsfamilier med vogn, eldre, unge, blinde og svaksynte. Et område som er godt belyst gjør det trygt og attraktivt å bruke også på kveldstid. For at det skal føles trygt må området ha tilbud gjennom hele dagen.

Av og til krever det komplekse løsninger og helhetlig planlegging, mens andre ganger er det nok med små tiltak som gjør møteplassene til bedre steder å oppholde seg. De eldre ønsker gjerne bare en benk de kan hvile seg på. Settes to benker sammen har du skapt en sone hvor flere kan møtes. Ungdommer kan ha et ønske om en plass de kan henge. Slakk line eller badebrygge oppfordrer til å være sosial med, gjennom fysisk aktivitet.

Folk som sitter ute på benker         SONY DSC

Barcelona: San Antonio er en eldre bydel hvor gatene nylig er oppgradert og stengt for trafikk. Gateløpet er ryddig og enkelt møblert med trinnfri adkomst til butikkene og taktil merking for svaksynte i dekket. Trær og grønne planter gjør området trivelig å oppholde seg i. Trærne gir god skygge mot solen. (Foto: Askøy kommune)

Barcelona er en av byene i verden som har vært et forbilde med tanke på universell utforming, men selv om vi kan benytte mange av løsningene her hjemme, må vi ta hensyn til årstidene og været på en annen måte. Det er viktig å tenke ut løsninger som gjør møteplassene lunere, tryggere og mer behagelig å oppholde seg i, også på de dagene med dårlig vær. Husk på god drenering for å få bort vannet. Kan en utnytte overvannet på en god måte med vannspeil eller små elver?

Registrer hvor på torget vinden tar mest. Kan bygningskroppene plasseres slik at vinden reduseres, eller er andre måter å gi le aktuelt? Plassering av inngangsparti, bevegelseslinjer og gangsoner må gjøres med hensyn til hvor snø legger seg og solen varmer og luner. Forblåste torg kan føre til at folk ikke ønsker å oppholde seg der.

Eldre mennesker i gata

Barcelona: San Antonio: Å gjøre nærområdene trygge og brukervennlig kan bidra til at eldre får det lettere i hverdagen. Å komme seg ut og ha mulighet til å være sosial sammen med andre har stor betydning for trivsel og den psykiske helsen. (Foto: Askøy kommune)

På overordnet nivå må vi ha et bevisst forhold til plassering: vi må skape nærmiljøer hvor det er enkelt å leve uten bil, boformer som er tett på handel, kultur og tjenestetilbud og steder som er gode å bruke for alle, både funksjonsfriske, funksjonshemmede, ulike aldersgrupper og så videre.

Med sviktende helse kan det som tidligere var lett, som å gå på butikken eller til postkassen bli en stor utfordring. Dersom det blir for vanskelig er det lett for å holde seg hjemme i stedet for å dra på kafe eller kunstutstilling sammen med andre. Veien derfra til ensomhet er kort.

Uteområde BergenInngang kafe

Bergen: Vaskerelven. Torget mellom den eldre bebyggelsen fikk for noen år tilbake en oppgradering som gjør den mer brukervennlig. Serveringen er trukket ut i det offentlige rommet og skaper liv. Inn til kafeene er det trinnfri tilkomst. I veibanen er overgangsfeltet hevet slik at det er i nivå med torget. (Foto: Askøy kommune)

På detaljplan- og byggesaksnivå må vi sørge for at det er lett å bevege seg i områdene. For svaksynte og rullestolbrukere, foreldre med barnevogn, reisende med koffert og folk som bærer tunge matvarer fra butikken.

Dekket må være solid og sklisikkert og det må tåle vedlikehold. Skifer og belegningsstein som knekker er ikke lenger godt å bevege seg på.

Vi må også støtte opp om etablering av småvarehandel i senterområder som kan bli sosiale møteplasser. Vi må ikke undervurdere hvor viktig en kafè eller matvareforretning er for nærmiljøet. Det er identitetsskapende og fører mennesker sammen.

Back to top