Uteområde barnehage

Denne veilederen tar for seg hvordan man best kan ivareta tanken om universelt utformede uteområder i plan- og byggesaker.

pdf Veileder universell utforming mars 2020 (9.90 MB)

Forord

Veilederen gjelder primært for møteplasser og torg, lek- og uteoppholdsarealer, skolegårder og uteoppholdsareal i barnehager, men eksemplene kan også være relevante for andre områder.

Tanken er å gi private og offentlige planleggere et bedre verktøy når uteområder skal planlegges. Videre kan veilederen være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere og politikere underveis i planprosessene.

Universell utforming skal innarbeides på et tidlig stadium i alle planene våre. Håpet er at denne veilederen skal guide og inspirere til å lage enda bedre uteområder med universell utforming i bunn.

I forbindelse med arbeidet har vi gjennomført en studietur til Barcelona, samt avholdt møter og tverrfaglige workshop for fagpersoner med ulik bakgrunn. Bilder og eksempler er primært hentet fra Barcelona og Bergensområdet. Askøy kommune takker BUFDIR for støtte til studietur og utarbeiding av veilederen.

Mars 2020 Askøy kommune

Kommunedirektør

Back to top