Prisliste D7 Kartsalg, kopiering, megleropplysninger mm (2018)

D7 Priser på kartsalg, kopiering, megleropplysninger med mer

7.1 Utskrift (kan være pdf av kart eller ortofoto (uansett målestokk))

Selvbetjening på nett for kartutsnitt er gratis. Gebyrene er ikke momspliktige.

Tjeneste / tilbud

ÅR 2018

7.1, a) A4 189
7.1, b) A3 279
7.1, c) A2 369
7.1, d) A1 459
7.1, e) A0 660

7.2 Digitale kart (pris ifølge GEOVEKST)

 
7.2, a) Digitale kart 1.000
7.2, b) Plankart 1.000
7.2, c) Tillegg for plangrense, SOSI-format 1.000

7.3 Manuell bearbeiding av kart

 
7.3, a) Gebyr etter brukt tid (*) - per time 1.026
(*) Gjelder ikke for punkt 3.2, 1 - 3.2, 4, 3.3, 3.4 og 3.5. 
(*) Gjelder ikke for punkt 3.2, 1 - 3.2, 4, 3.3, 3.4 og 3.5.