Regjeringen gjør en forskriftsendring som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen fra 1.mai.

Back to top