Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Attest for skatt og merverdiavgift Bistå selskaper som etterspør attester Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv Skattebetalingsloven
Betalingsavtale og ettergivelse av skatt Identifisere rett person når man skal Behandle innkomne søknader om lemping, ettergivelse og betalingsavtaler på Skatt Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skattebetalingsloven kapittel 15
Betalingsløsning for skattekrav Gir skatteytere muligheten til å betale skatte- og avgiftskrav elektronisk Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skattebetalingsloven
Budsjettering lønn sørge for riktig lønnsbudsjett Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Lønn Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Kommuneloven
Budsjettjustering Sørge for riktig budsjett Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Inntekt Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Kommuneloven
Direkte innbetalinger Mottak av midler Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Regnskapsloven
Dokumentasjon refusjonskrav Dokumentere ovenfor revisor/ utbetaler av refusjon Fullt navn med historikk, Inntekt Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Ansatt Kommuneloven
Endring av fakturamottaker kommunale gebyr Gir innbyggere mulighet til å endre fakturamottaker IP-adresse, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skattebetalingsloven
Endring av hjemmelshaver ved fakturering av kommunale gebyr Gir innbyggere mulighet til å endre hjemmelshaver Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Tjenestemottaker Skattebetalingsloven
Endring av kontonummer Gir innbyggere mulighet til å endre kontonummer for utbetaling av til gode skatt ol Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skattebetalingsloven
Frigivelse av skattetrekkskonto Bistå selskaper som etterspør hjelp Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv Regler for skattetrekkskonto finnes i skattebetalingsloven § 5-12. Ansvarsbestemmelser for skattetrekkskonto finnes i skattebetalingsloven § 18-1.
Klage på forskuddstrekk Gir innbyggere mulighet til å klage på forskuddstrekk Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skattebetalingsloven
Klage på trekk i lønn - utleggstrekk Gir innbyggere til å klage på utleggstrekk Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Skattebetalingsloven § 14-1, jf. § 14-14 Skattebetalingsloven § 14-5 Dekningsloven § 2-7 Skattebetalingsloven § 11-1 jf. § 11-6 Skattebetalingsloven § 16-20
Klage på utleggsforretning Gir innbyggere mulighet til å klage på utleggsforretning Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Varsel om utleggsforretning, tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 Unnlatt varsel om utleggsforretning, tvangsfullbyrdelsesloven § 7-10 Rett til å ta utlegg, tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 Kemneren som særnamsmann, skattebetalingsloven § 14-3 Hva vi kan ta pant i, dekningsloven § 2-2 Klage på utlegg, tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 og § 7-26 Gebyr, rettsgebyrloven § 1
Leverandørfaktura - utbetalinger Betale faktura til rette vedkommende Personlig brukerkonto, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Næringsliv, Lag/organisasjoner Regnskapsloven
Registrere skademeldinger til forsikringsselskapet Sørge for at hendelser blir registrert hos kommunens forsikringsselskap Adresser inkludert historikk, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Barn, Ansatt Offentlig loven, kommuneloven,
Regnskapsrapportering Gjennomgang regnskap Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Inntekt Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Kommuneloven
Selvkost budsjett og regnskap Sørge for riktig selvkost Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Kommuneloven og lover som krever selvkost (veileder H-3/14)
Søknad om fritak fra solidaransvar Gir selskaper mulighet til å søke om fritak for solidaransvar Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv Skattebetalingsloven § 4-1 nr. 2
Utbetaling av refusjon og tilskudd Å betale ut til rette vedkommende Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Regnskapsloven
Utbetaling av tilskudd og andre refusjoner til lag og organisasjoner Å betale ut til rette vedkommende Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner Regnskapsloven
Utbetaling av tilskudd og lån, innbetaling vedr. avdrag og renter Å betale ut til rette vedkommende Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Regnskapsloven

Back to top