Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Bostøtte fra Husbanken Registrere søknader, ettergå søknadsdokumentasjon og arkivering Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere Lov om bostøtte; Forskrift om bustøtte
Bygningsmessig avvik på kommunal utleiebolig Forvaltning, drift og vedlikehold av leieobjekter Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer  
Inngåelse av leiekontrakt Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer Husleieloven
Klage på leieforhold i kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer Husleiekontrakten
Kommunale utleieboliger Saksbehandle søknader/tildele bolig Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere Kommunestyrevedtak
Oppsigelse av leieforhold i kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer Husleiekontrakten
Opptak av nye husstandsmedlemmer i kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Tjenestemottaker, Innbyggere Husleieloven §11-1
Saksbehandle søknader/tildele bolig Trygge boforhold for vanskeligstilte på boligmarkedet Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere Kommunale tildelingskriterier
Startlån og tilskudd til etablering/tilpasning Saksbehandle søknader, fatte vedtak, utbetale lån og tilskudd, forvalte låneporteføljen Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Sivilstand , Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Innbyggere Finansavtaleloven; Lov om Husbanken; Forskrift om startlån; Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer
Søknad om fremleie av kommunal utleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer Husleiekontrakten
Søknad om overtakelse av leieforhold i kommunal uteleiebolig Forvaltning av leieforhold kommunale utleieboliger Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale Beboer, Innbyggere Husleiekontrakten

Back to top