Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Registrere konsesjonsfritak Registrere inn mot matrikkel Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Tjenestemottaker, Innbyggere, Næringsliv Kommuneloven Forvaltningsloven Jordlov

Back to top