Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Askøy kulturelle spaserstokk - Aktivitører i institusjoner og Frivillige lag søker om midler til kjøp av en aktivitet Vurdere innkomne søknader og valg av tilbud av høy kvalitet Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Bruk av data dersom lånetaker skal faktureres pga. mislighold (ikke levert tilbakelånt utstyr, skader på utstyr) Kreves for å kunne håndtere utlån og eventuell mislighold Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Lånehistorikk bibliotek, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Foresatte, Lag/organisasjoner, Tjenestemottaker Ingen
Bruk av data for å håndtere utlån av utstyr - Registreres i BUAs digitale utlånstjeneste Kreves for å kunne håndtere utlån Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Lånehistorikk bibliotek, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Foresatte, Innbyggere, Tjenestemottaker, Lag/organisasjoner Ingen
Den kulturelle skolesekken på Askøy - Innhenting og vurdering av innkomne programtilbud og valg av aktuelle tilbud av profesjonell art Sikre profesjonalitet og kvalitet i tilbudene til lokal DKS Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Driftsstøtte til idrettslag tilknyttet Idrettsrådet i Askøy, Norges idrettsforbund (NIF) - Driftstilskudd til lag på Askøy for å ha et mangfoldig tilbud Tildele økonomisk tilskudd til drift Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner, Innbyggere Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Driftstilskudd til private fritidsklubber - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Etablering av private fritidsklubber - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Friidrettsanlegg i Askøy kommune - Leie av friidrettsanlegg Behandle søknader om tid i friidrettsanlegg Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner, Innbyggere, Tjenestemottaker Administrasjons- og utleiereglement for kommunal idrettsanlegg I noen tilfeller, leies lokaler av organisasjoner der navnet kan si noe om medlemmenes etnisitet, helseforhold, fagforeningstilhørighet, politiske eller religiøse organisasjoner. Kun søkers navn registreres, ikke medlemmenes
Håndtering av selvbetjent utskrift - Selvbetjent utskrifts-løsning for publikum på biblioteket Administrering av utskrift av kunde Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Ingen
Inkluderingstilskudd til lag og organisasjoner - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd. Sikre deltakelse for alle barn som ønsker å være med Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Kulturmidler til drift av lag & organisasjoner - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger og lokal kulturplan
Kulturmidler: Tilskudd til amatører, organisasjoner og frivillig kulturliv - Søkbare kulturtilskudd etter definerte og politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Vedtatt amatørkulturplan, Plan for frivillighet og målsetting i disse planene
Kulturskolen: ansatteopplysninger - undervisningstjenester Registrere timeplan på undervisningspersonell Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt  
Kulturskolen: søknad om elevplass Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Foresatte Opplæringslova
Kulturskolen: søknad om permisjon og redusert betaling Behandling av søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Foresatte Opplæringslova
Kulturskolen: Undervisningstjenester til frivillig kulturliv Behandling av søknad Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Lag/organisasjoner, Innbyggere Opplæringslova
Kulturskolen: Undervisningstjenester til skoler, barnehager og andre institusjoner Behandling av søknad Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Foresatte, Innbyggere, Ansatt Opplæringslova
Ledsagertilskudd - Ledsagerstøtte ved ferieturer for mennesker med nedsatt funksjonsevne Å tildele økonomisk støtte til dem som har behov, vurdere søknader. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Innbyggere Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger Artikkel 9,1 og 10, Helseopplysninger, Genetiske opplysninger Navn på søker blir gjort utilgjengelig fra postlister
Lokale kulturaktiviteter for ungdom - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Medlemslister til de ulike organisasjonene vi samarbeider med - Medlemsregistrerings-skjema Kreves for å kunne informere medlemmene om arrangement og møter Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Ingen
Måling av nettrafikk på nettsider til Frivilligsentralen Forbedring av nettsider og markedsføring IP-adresse Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere ingen
Måling av trafikk på bibliotekets nettsider Forbedring av nettsider IP-adresse Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Ingen
Påmelding til kurs og arrangement - Registreringsskjema for kursdeltakere, og veiledningstimer Administrering av kurs og arrangementer på biblioteket Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Innbyggere, Ansatt Ingen
Påmelding til kurs/arrangement - registreringsskjema Administrering av kurs og arrangementer på Frivilligsentralen Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav h - forebyggende medisin, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Innbyggere Helseopplysninger: spørsmål om allergi på arrangementer med bevertning for å hindre at noen blir syk av det som serveres. Er frivillig å oppgi.
Registrering av frivillige - BUA Kreves for å kunne informere frivillige og formidle oppdrag Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Ingen
Registrering av frivillige - skjema Kreves for å kunne informere frivillige og formidle oppdrag Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Ingen rettslig forpliktelse
Registrering av lånetakere - BUA Kreves for å kunne håndtere utlån Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Lånehistorikk bibliotek, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Foresatte, Tjenestemottaker Ingen
Registrering av tjenestemottakere - registreringsskjema Kreves for å kunne informere frivillige og formidle oppdrag Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Tjenestemottaker Helseopplysninger: bruk av hjelpemidler, allergi, generell sykdom i forbindelse med deltakelse på arrangementer der man må vite om dette for å kunne tilrettelegge/muliggjøre deltakelse
Sommerklubb for barn - Registrere påmeldinger fra påmeldingsskjema, informasjon til foreldre om tildelte plasser og fakturering Inntak av deltakere i tilbudet, melding om tildelt plass og utsendelse av faktura Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Foresatte Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Sommerles - lesekampanje for barn - Sommerles er en lesekampanje for barn, der barnet registrer hvilke bøker de har lest. Administrering av lesekampanjer, hvem som har lest mest, premiering av disse Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn Ingen
Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg - fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet Søke økonomisk tilskudd til anleggsbygging Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill mv. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer
Styre-register - Skjema med kontaktinformasjon Kreves for å kunne ha kontakt med styremedlemmene Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Ingen
Søke om bruk av idrettshaller til enkeltarrangement, samt Terapibad/svømmehall - Idrettslag og andre grupper kan søke om tid i hallene til enkeltarrangement Behandle søknader om tid i idrettshaller Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner Administrasjons- og utleiereglement for kommunal idrettsanlegg I noen tilfeller, leies lokaler av organisasjoner der navnet kan si noe overordnet om helseforhold til medlemmene.
Søke om fast treningstid og terminfestede arrangementer i idrettshaller og Terapibad/svømmehall - Idrettslag kan søke Askøyhallene KF om fast tid til trening og arrangementer i idrettshallene i Askøy kommune. Behandle søknader om fast treningstid og arrangementer i idrettshaller Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner Administrasjons- og utleiereglement for kommunal idrettsanlegg I noen tilfeller, leies lokaler av organisasjoner der navnet kan si noe om etnisitet, helseforhold, fagforeninger, politiske eller religiøse organisasjoner.
Søke om leie av lokaler til ulike typer arrangement - Privatpersoner oa. Kan leie lokaler i Sjoddien administrere utleie, og betaling for leie av lokaler Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner, Innbyggere Artikkel 6, bokstav e- utøvelse av offentlig myndighet
Tilgang til meråpent bibliotek - Autentisering av brukere for tilgang til bibliotekets digitale innholdstjenester Administrering av bibliotektjenester, autentisere brukere Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Innbyggere Ingen
Tilskudd til drift av Askøy Sang og Musikksamskipnad - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger og lokal kulturplan
Tilskudd til Instrumentfond/ASM - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger og lokal kulturplan
Tilskudd til museumsutviklingsprosjekter - Søkbare tilskudd etter definerte og politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner, Næringsliv, Innbyggere Plan for museer, arkiv og bibliotek og plan for amatørkulturen
Tilskudd til sang og musikk - Søkbare tilskudd med politisk vedtatte retningslinjer og kriterier Behandling av søknader og tildeling av tilskudd Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger og lokal kulturplan
Tilskudd til verneverdige kulturminner - saksbehandling Identifisere og kontakte søker, gjennomføring av utbetaling, og oppfølgning av bruk av midlene Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Lag/organisasjoner, Innbyggere  
Ung Kultur Møtes (UKM) - Registrere påmeldinger, informasjon ut på mobil og e-post, samtykkeskjema Registrere aktuelle deltakere Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn Nasjonale satsinger og kommunens utøvelse av slike satsinger
Utlån av medier - Håndtering av utlån av bøker. Utsending av reservasjoner, purringer, og regninger. Autentisering av brukere for tilgang til bibliotekets digitale innholdstjenester Administrering av utlån av bøker Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Innbyggere Ingen rettslig forpliktelse
Utsendelse av nyhetsbrev på epost - Navn og epost brukes til epostliste for å sende ut informasjon om biblioteks arrangement, tilbud og tjenester Utsendelse av informasjon om bibliotekets arrangement, tilbud og tjenester Epost, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Ansatt Ingen

Back to top