Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Fortigate brannmur Kontrollere/styre nettrafikk ut og inn av AK og mellom ulike deler av nettet i AK IP-adresse Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Nødvendig for å beskytte data og utstyr i AK.
Fortimail SPAM filter Sjekke epost mot ondsinnet innhold/SPAM Epost Artikkel 6. Bokstav d - vern av vitale interesser, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Innbyggere Nødvendig sikkerhet.
Personer i AD - brukerdatabase Tilgang til IT systemer Arbeidsforhold, Epost, Fødselsnummer, Organisatorisk tilhørighet, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Ansatt Behov for tlgangskontroll og identifikasjon.

Back to top