Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Arbeidstid Korrekt utbetaling av lønn, overholde Arbeidsmiljøloven kap. 10, arbeidsgivers styringsrett Personlig brukerkonto, Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Arbeidsmiljøloven kap. 10
Avslutte arbeidsforhold Korrekt avslutning av arbeidsforhold Disiplinærsak, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Oppsigelse fra ansatt, Sluttavtale, Suspensjon Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Arbeidsavtale, arbeidsmiljøloven kap. 15.
Bruk av elektronisk skjema for innhenting av personopplysninger Innhenting av diverse personopplysninger via elektroniske skjema, blant annet: Endring av bankkontonummer, Oversikt over utdanning og yrkespraksis, Personopplysningsskjema for legehjemler, Personopplysningsskjema for stillinger uten ansiennitetsstige, Taushetsplikterklæring, Melding om ikke full avvikling av ferie, Full lønn 1. yrkesår lærere, Lønnsmelding, Lønnsmelding AH-/KF, Melding om foreldrepermisjon, Melding om koronarelatert fravær Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Lønn, Organisatorisk tilhørighet, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Ansatt, Tjenestemottaker Arbeidsavtale, Skatteloven, Folketrygdloven
Fravær og permisjoner Korrekt utbetaling av lønn og korrekt pensjonsopptjening Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Permisjonshistorikk Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Innbyggere Arbeidsavtale, Skatteloven, Folketrygdloven
HMS-avviksmeldinger Oversikt over HMS-avvik, analyse og forebygging av HMS-avvik Arbeidsforhold, Fullt navn med historikk, Identitetsgrunnlag, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Arbeidsmiljøloven kap. 3
Kjøre-/reiseregninger Korrekt utbetaling av reiseregninger og andre utlegg Personlig brukerkonto, Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Innbyggere Skatteloven
Kompetanse og kursadministrasjon Administrere påmelding til kurs og arrangementer, oversikt over ansattes kursdeltakelse Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Kursbevis, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Arbeidsavtale
Lønn og skatt Korrekt utbetaling av lønn og korrekt skattetrekk Arbeidsforhold, Betalingsinformasjon, Fagforeningstilhørighet, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Lønn, Lønnshistorikk, Påleggstrekk, Skattetrekk, Stillingskategori Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Ansatt, Tjenestemottaker, Innbyggere Arbeidsavtale, Skatteloven
Medarbeiderundersøkelser Bidra til arbeid med arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling Epost, Fullt navn med historikk, Organisatorisk tilhørighet Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Arbeidsmiljøloven kap. 3
Pensjon Korrekt oppstart og beregning av pensjon Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Pensjonstidspunkt, Pensjonsvilkår, Stillingskategori Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt Arbeidsavtale, hovedtariffavtalen, Folketrygdloven
Rekruttering - søknad, ansettelse og arbeidskontrakt Ansette de best kvalifiserte søkerene til ledige stillinger Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Bierverv, CV, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt, Lønn, Organisatorisk tilhørighet, Politiattest, Sivilstand , Stillingskategori, Søknad, Telefonnummer, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Innbyggere Arbeidsmiljøloven § 14-5
Sykefraværsregistrering og oppfølging Korrekt utbetaling av lønn/sykelønn, og dokumentere oppfølging i samsvar med gjeldende lovverk og retningslinjer Fraværshistorikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Oppfølgingsplaner sykefravær Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Innbyggere Arbeidsavtale, hovedtariffavtalen, Folketrygdloven

Back to top