Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Familieveiledere Råd og veiledning Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer   Barn, Foresatte, Innbyggere -
Helseboka Prioritering/kø, gjennomføring og registrering av vaksinasjon Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vergemål Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav i - allmenne folkehelsehensyn, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Innbyggere Smittevernloven, med tilhørende forskrift om covid19
Helsestasjon barn 0-5 år Sikre barns rett til helsehjelp Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Innbyggere, Foresatte Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 03.04.2003
Helsestasjon for ungdom Sikre tilgjengelighet til helsetjenester for undom Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte, Innbyggere Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 03.04.2003
Jordmortjeneste (svangerskaps- og barselomsorg) Friske gravide, friske barn Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødested, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Pårørende, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Pasient (bruker), Foresatte, Innbyggere Helsepersonelloven Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasientrettigheter av 02.07.1999, nr 63 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 03.04.2003.
Skolehelsetjenesten Sikre barns rett til helsehjelp Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Barn, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte, Innbyggere Helsepersonelloven Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasientrettigheter
Ungdomstjenesten Råd, veiledning, oppfølging   Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn, Foresatte, Innbyggere Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om pasientrettigheter

Back to top