Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Barnehagefotografering Bilde Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk   Barn -
Barnehageplass Søknad om barnehageplass, og søknad om endring av søknad/ svare på tilbud/ si opp plass. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Foresatte Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13. Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier.
Bilder/videoer av barn i læring i barnehagene Informasjon   Artikkel 6. Bokstav a - samtykket Barn -
Forsikring av barn i barnehage og skole Melding om skade på barn Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte  
Helsekontroller for barn i barnehage Helseerklæring fra foresatte Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte Barnehageloven § 23
Henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Henvise barn til PPT Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Foresatte Barnehageloven § 19 a
Innsynsrett og melding om avvik i registrertes personopplysninger i barnehage Behandling av innsynsbegjæringer og klager Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte Barnehageloven, Personopplysningsloven
IUP Individuell utviklingsplan Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte Askøy kommune har en intern kommunal bestemmelse om at det skal utarbeides en IUP
Lavterskeltilbud - barnehager Behandling av henvisning Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte Barnehageloven § 19 a
Medisinering av barn i barnehage Behandling av avtaleskjema mellom foresatte og barnehage Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn Askøy kommune har rutiner for håndtering av legemidler i barnehager og skoler
Melding til barnevernet Melding - informasjon Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Foresatte, Barn Barnehageloven § 22
Permisjon fra tildelt barnehageplass Søknad om permisjon fra barnehageplass Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Barn, Foresatte Barnehager i Askøy: Vedtekter for kommunale barnehager
Rapport etter spes. ped vedtak Rapport Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte Barnehageloven § 19 b
Rapport lavterskel Rapport Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte Barnehageloven § 19 a
Rapport overgang barnhage-skole Informasjon til skole ved overgang Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Læringsutfordringer, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav a - samtykket, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn Barnehageloven § 2a
Redusert foreldrebetaling i barnehage Søknad om redusert foreldrebetaling Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Inntekt Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Foresatte Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage Søknadsskjema Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn, Foresatte Barnehageloven § 19 f
Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne Individuell tilrettelegging Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn Barnehageloven § 19 g
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp Yte spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av vedtak Adresser inkludert historikk, Epost, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Pårørende, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter Barn Barnehageloven § 19 e

Back to top