Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Gjennomføre politiske møter over video-løsning som følge av Korona, samt gjennomføre politiske voteringer Registrere deltakere, innloggings-informasjon, sikre at rette personer har tilgang til rette møter og voteringer Epost, Fullt navn med historikk, Politisk tilhørighet, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav e - offentliggjorte personopplysninger, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Innbyggere, Ansatt Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Kommune- og Styrevervregister Registrering av styreverv     Innbyggere Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Kundemottak Gi informasjon til innbyggere og næringsliv, ta i mot informasjon fra innbyggere og næringsliv Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Tjenestemottaker, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Forvaltningsloven, kommuneloven, offentlighetsloven
Meddommerregisteret Valg av meddommere Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Politiske saker - klagenemnd Registrere vedtak. Sender til saksbehandlere for oppfølging. Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Næringsliv, Lag/organisasjoner, Innbyggere Kommuneloven Forvaltningsloven Offentligloven Arbeidsmiljøloven Barnehageloven Opplæringsloven Foreldelsesloven Helse og omsorgstjenesteloven Ulike kommunale forskrifter
Politiske vedtak - behandling Registrere vedtak. Sender til saksbehandlere for oppfølging. Adresser inkludert historikk, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv, Ansatt Forvaltningsloven, Kommuneloven, Plan- og bygningsloven, Offentlighetsloven
Registrering av brevpost og elektronisk post (epost/Altinn) Journalføre og arkivere i henhold til arkivlov Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Betalingsinformasjon, Bierverv, CV, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Kursbevis, Lønn, Oppsigelse fra ansatt, Organisasjon, Pensjonstidspunkt, Pensjonsvilkår, Pårørende, Sivilstand , Skoleinformasjon, Skoletilhørighet, Sluttavtale, Søknad, Telefonnummer, Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer, Vitnemål Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav g - viktige allmenne interesser Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv, Barn Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Registrering av nærkontakter ifm. koronapandemien Ha oversikt over personer man etter FHI's kriterier er nærkontakt med for å gjøre raskere smittesporing ved smitteutbrudd. Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Ansatt, Tjenestemottaker, Innbyggere Smittevernloven
Registrering av sensitiv post - elektronisk og brevpost Journalføre og arkivere i henhold til arkivlov Adopsjon, Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Betalingsinformasjon, Disiplinærsak, Ektefelle/registrert partner, Epost, Foreldreansvar, Foresatte, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Inntekt, Læringsutfordringer, Lønn, Oppfølgingsplaner sykefravær, Pårørende, Samisk språk, Statsborgerskap, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav a - samtykke, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9. Bokstav j - arkivformål i allmennhetens interesse, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Barn, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Behandle søknad Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Næringsliv Kommuneloven Forvaltningsloven
Utsending av post - brevpost Journalføre Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Utsending av post - elektronisk Journalføre, arkivere i henhold til arkivlov Personlig brukerkonto, Adresser inkludert historikk, Arbeidsforhold, Barn, Disiplinærsak, Ektefelle/registrert partner, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Identitetsgrunnlag, Organisatorisk tilhørighet, Sivilstand , Statsborgerskap, Stillingskategori, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Barn, Innbyggere, Lag/organisasjoner, Næringsliv Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven
Utstedelse av ledsagerbevis Registrerer og godkjenne/utstede bevisene Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Innbyggere, Foresatte, Pårørende, Barn Forvaltningsloven
Utstedelse av parkeringsbevis Registrerer og godkjenne/utstede bevis Adresser inkludert historikk, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Helseopplysninger, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse , Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet, Artikkel 9. Bokstav b - forpliktelser og rettigheter, Artikkel 9.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger Foresatte, Innbyggere, Barn Offentleglova Helse og omsorgstjenesteloven Ulike kommunale forskrifter Forvaltningsloven kommuneloven
Valg - kommunestyre Gjennomføre nyvalg - registrere valglister og medlemmer av kommunestyret Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse , Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven; skatteloven
Valg - medarbeidere Gjennomføre nyvalg - registrere inn valgmedarbeidere Adresser inkludert historikk, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn med historikk, Fødselsnummer, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav b - oppfylling en avtale, Artikkel 6.Behandlingens lovlighet Innbyggere, Ansatt Kommuneloven. Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven, skatteloven
Vielser Gjennomføre borgerlige vielser     Innbyggere Ekteskapsloven

Back to top