Navn på behandlingenFormål med behandlingenBehandler dataBehandlingsgrunnlagKategorier av registrerteRettslig forpliktelse
Beregne vann- og avløpsgebyr: Registrere, beregne og fakturere årsgebyr ut fra abonnement Informasjon om beregning og resultat - fastsette gebyr   Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Tjenestemottaker Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Endring av hjemmelshaver ved fakturering av kommunale gebyr Sende faktura til rette vedkommende. Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Tjenestemottaker,Lag/organisasjoner,Næringsliv Skattebetalingsloven Forvaltningsloven
Fakturering og utsending av kommunale gebyr Sende ut kommunale krav og gebyrer til rette vedkommende. Adresser, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Tjenestemottaker,Næringsliv,Lag/organisasjoner Skattebetalingsloven Forvaltningsloven
Innrapportering pass og stell av barn Sikre at riktig data blir oversendt på rette vedkommende til Skatteetaten Adresser, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Foresatte Skattebetalingsloven
Klage på utleggsforretning Gir innbyggere mulighet til å klage på utleggsforretning Adresser inkludert historikk, Fullt navn med historikk, Fødselsdato, Fødselsnummer, Inntekt, Skattetrekk, Telefonnummer Artikkel 6. Bokstav c - rettslig forpliktelse Innbyggere Varsel om utleggsforretning, tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 Unnlatt varsel om utleggsforretning, tvangsfullbyrdelsesloven § 7-10 Rett til å ta utlegg, tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 Kemneren som særnamsmann, skattebetalingsloven § 14-3 Hva vi kan ta pant i, dekningsloven § 2-2 Klage på utlegg, tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 og § 7-26 Gebyr, rettsgebyrloven § 1
Oversendelse av fakturakrav til Intrum Innfordring av utestående fordringer til rette vedkommende Adresser, Betalingsinformasjon, Epost, Fullt navn uten historikk, Fødselsnummer, Kontaktopplysninger for dødsbo Artikkel 6. Bokstav e - allmennhetens interesse Innbyggere,Lag/organisasjoner,Næringsliv,Tjenestemottaker Skattebetalingsloven Forvaltningsloven

Back to top