Hva er Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus

I Origo Askøy tilbyr vi hjelp til barn, unge og voksne når det gjelder psykiske helseplager, rus, utfordringer i foreldrerollen, vanskelige livssituasjoner med videre.

Origo krakken 1 dør innOrigo Askøy gir deg én dør inn.

Barn og unge

Har du en bekymring for ditt barn eller trenger støtte og veiledning i foreldrerollen har Origo Askøy forskjellige tilbud. Vi har ansatte med bred kompetanse og erfaring og sammen med deg finner vi frem til hvilken hjelp og støtte barnet ditt og dere ønsker og har behov for. Vårt mål er at du raskt skal få kontakt med oss i Origo. 

Noe av det vi kan tilby er: 

 • Hjelp til selvhjelp
 • Deltakelse i aktivitetstilbud og -grupper
 • Aktiv Fritid
 • Foreldreveiledning individuelt eller i grupper
 • Grupper og kurs for ulike psykiske vansker
 • Oppfølging av rusproblemer
 • Individuell oppfølging ut fra behov
 • FACT Ung 
 • Trygg start ved fødsel og i småbarns fasen

Voksne

Origo Askøy har mange forskjellige tilbud, og vi har ansatte med bred kompetanse og erfaring. Ut fra dine ønsker og behov finner vi ut hva som er best for deg.

Noe av det vi kan tilby er:

 • Hjelp til selvhjelp
 • Deltakelse i aktivitetstilbud og -grupper
 • Grupper og kurs for ulike psykiske vansker
 • Oppfølging av rusproblemer
 • Individuell oppfølging ut fra behov
 • FACT team
 • Rask psykisk helsehjelp

Grupper for barn, unge og foreldre

Vi tilbyr grupper for barn, unge og foreldre. I kalenderen til høyre kan du leser mer om gruppene og når de starter opp.

Noen av de grupper vi tilbyr er: COS (Trygghetssirkelen), ICDP for ungdomsforeldre, Tankevirus. 

Rask psykisk helsehjelp for voksne

Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud til personer over 18 år som sliter med angst, depresjon eller søvnproblemer. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. 

Det tilbys assistert selvhjelp, gruppetilbud eller kortere individuell oppfølging. 

Verkstedene - kreativitet og deltakelse i sentrum

I 'Verkstedene' tilbyr vi aktivitetstilbud og -grupper samt kunst- og uttrykssterapi.

Vi jobber også med Aktiv Fritid for ungdom. Deltakelse i en fritidsaktivitet handler om så mye mer enn å synge, danse, dykke, spille sjakk osv. For de fleste er fritidsaktiviteten en møteplass hvor en treffer andre som er interessert i det samme som en selv. Gjennom Aktiv Fritid kan ungdom som står uten fritidstilbud og trenger hjelp til inkludering på fritidsarenaen, få hjelp til å starte opp i en ønsket fritidsaktivitet. 

Ta kontakt

Du kan selv ta kontakt eller du kan ta kontakt i samarbeid med fastlege og/eller andre instanser. Vi anbefaler at du har vært i kontakt med din fastlege eller helsesykepleier og tar kontakt med oss i samråd med de. 

For kontakt kan du fylle ut dette henvisningsskjema (søknadssjema helse- og omsorgstjenester), så tar vi kontakt med deg. 

Vårt mål er at hos oss i Origo Askøy skal du raskt få kontakt med en ansatt. Sammen med deg finner dere frem til hvilken hjelp og støtte du ønsker og har behov for. 

Dersom du allerede har kontakt med noen andre som hjelper deg, for eksempel fastlege, spesialislisthelsetjenesten (BUP, DPS eller andre), helsesykepleier, PPT, barnevern eller andre instanser, ber vi om at det også legges ved et skriv fra dem. Det bør stå noe om hvem du får hjelp fra og hva du får hjelp til, i tillegg til hva som ønskes av oss. Dette er for å kunne gi raskest mulig riktig hjelp, i samarbeid med andre rundt deg.

Du kan også ringe oss på telefon56 15 86 99
Telefontid mandag-fredag: klokken 09.00-15.00. 

Hjelp til selvhjelp

Det er mange gode tilbud og muligheter for hjelp til selvhjelp også utenfor Origo. 
Les mer om annen hjelp til selvhjelp HER
Les mer om Andre hjelpetilbud innen psykisk helse og rus

Strever du med stress og uro og ønsker du kunnskap og verktøy kan det være hjelp å hente her:

Co-mestring et digitalt selvhjelpsprogram

co-mestringCo-mestring, et digitalt selvhjelpsprogram


Ledelse

Enhetsleder:
Psykologspesialist Lill Skaar Lura 
Telefon: 408 06 179 

Avdelingsleder barn, ungdom, unge voksne:
Dace Granøe
Telefon: 905 38 808

Avdelingsleder voksne
Ine Sture
Telefon: 970 51 862

Back to top