Hva er Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus

Askøy kommunes tilbud innen livsmestring, psykisk helse, rus og foreldreveiledning. 

Hva gjør vi?

Vi tilbyr hjelp til innbyggere i alle aldre når det gjelder psykiske helseplager, rus, utfordringer i foreldrerollen, vanskelige livssituasjoner med videre.

Vårt mål er at hos oss i Origo Askøy skal du raskt få kontakt med en ansatt. Sammen med deg finner dere frem til hvilken hjelp og støtte du ønsker og har behov for. 


Tilbud og tjenester

Origo Askøy har mange forskjellige tilbud, og vi har ansatte med bred kompetanse og erfaring. Ut fra dine ønsker og behov finner vi ut hva som er best for deg.

Noe av det vi kan tilby er:

  • Hjelp til selvhjelp

  • Deltakelse i aktivitetstilbud og -grupper

  • Hjelp hvis du er bekymret for ditt barns trivsel eller psykiske helse 

  • Foreldreveiledning individuelt eller i grupper

  • Grupper og kurs for ulike psykiske vansker

  • Oppfølging av rusproblemer

  • Individuell oppfølging ut fra behov

  • Trygg start ved fødsel og i småbarns fasen

  • Forebygging og undervisning om psykisk helse og selvhjelp på forespørsel

 

Ta kontakt med oss for å finne rett tilbud til deg. Se kontaktinfo nederst i artikkelen. 


Hjelp til selvhjelp

For tiden er det stor pågang til oss og mange som tar kontakt fordi de strever i en vanskelig tid hvor hverdagen er snudd opp ned og vi lever mer isolert. Strever du med stress og uro og ønsker du kunnskap og verktøy  kan det være hjelp å hente her:

Co-mestring et digitalt selvhjelpsprogram

Les mer om annen hjelp til selvhjelp HER

Les mer om Andre hjelpetilbud innen psykisk helse og rus

co-mestringCo-mestring, et digitalt selvhjelpsprogram


Hvem kan ta kontakt?

Origo Askøy er Askøy kommune sitt tilbud innen livsmestring, psykisk helse eller rus. Vi gir tilbud til personer i alle aldre. Du kan selv ta kontakt eller du kan ta kontakt i samarbeid med fastlege og/eller andre instanser. Vi anbefaler at du har vært i kontakt med din fastlege eller helsesykepleier og tar kontakt med oss i samråd med de. 


Kontakt

For kontakt kan du fylle ut dette henvisningsskjema (søknadssjema helse- og omsorgstjenester), så tar vi kontakt med deg. 

Dersom du allerede har kontakt med noen andre som hjelper deg, for eksempel fastlege, spesialislisthelsetjenesten (BUP, DPS eller andre), helsesykepleier, PPT, barnevern eller andre instanser, ber vi om at det også legges ved et skriv fra dem. Det bør stå noe om hvem du får hjelp fra og hva du får hjelp til, i tillegg til hva som ønskes av oss. Dette er for å kunne gi raskest mulig riktig hjelp, i samarbeid med andre rundt deg.

 

Du kan også ringe oss på tlf 56 15 86 99. Telefontid mandag-fredag mellom kl 12.00-15.00. 


Ledelse

Enhetsleder:
Psykologspesialist Lill Skaar Lura 
Telefon: 408 06 179 

Avdelingsleder barn, ungdom, unge voksne:
Dace Granøe
Telefon: 905 38 808

Avdelingsleder voksne
Ine Sture
Telefon: 970 51 862

Back to top