Hva er Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus

Askøy kommunes lavterskeltilbud innen psykisk helse, rus og foreldreveiledning. 

Hva gjør vi?

Vi tilbyr hjelp til innbyggere i alle aldre når det gjelder psykiske helseplager, rus, utfordringer i foreldrerollen, vanskelige livssituasjoner med videre.

Hos oss i Origo Askøy skal du raskt få kontakt med en ansatt. Sammen med deg finner dere frem til hvilken hjelp og støtte du ønsker og har behov for. 


Tilbud og tjenester

Origo Askøy har mange forskjellige tilbud, og vi har ansatte med bred kompetanse og erfaring. Ut fra dine ønsker og behov finner vi ut hva som er best for deg.

Noe av det vi kan tilby er:

  • Hjelp til selvhjelp

  • Individuelle samtaler og oppfølging

  • Hjelp hvis du er bekymret for ditt barns trivsel eller psykiske helse 

  • Foreldreveiledning individuelt eller i grupper

  • Oppfølging av rusproblemer

  • Tett individuell oppfølging ut fra behov

  • Trygg start ved fødsel og i småbarns fasen

  • Grupper og kurs for ulike psykiske vansker

  • Forebygging og undervisning om psykisk helse og selvhjelp på forespørsel

 

Ta kontakt med oss for å finne rett tilbud til deg.


Hvem kan ta kontakt?

Origo Askøy er et lavterskeltilbud hvor alle innbyggere i Askøy kommune kan ta kontakt selv eller i samarbeid med fastlege og/eller andre instanser. 


Kontakt

For kontakt kan du fylle ut dette henvisningsskjema (søknadssjema helse- og omsorgstjenester), så tar vi kontakt med deg. 

Dersom du allerede har kontakt med noen andre som hjelper deg, for eksempel fastlege, spesialislisthelsetjenesten (BUP, DPS eller andre), helsesykepleier, PPT, barnevern eller andre instanser, ber vi om at det også legges ved et skriv fra dem. Det bør stå noe om hvem du får hjelp fra og hva du får hjelp til, i tillegg til hva som ønskes av oss. Dette er for å kunne gi raskest mulig riktig hjelp, i samarbeid med andre rundt deg.

Psykologer er tilgjengelig på telefon 56 15 85 10 mellom klokka 10:00 og 12:00 tirsdager og torsdager.

Ungdomstjenesten kan du få kontakt med HER


Ledelse

Enhetsleder:
Psykologspesialist Lill Skaar Lura 
Telefon: 408 06 179 

Avdelingsleder barn, ungdom, unge voksne:
Dace Granøe
Telefon: 905 38 808

Avdelingsleder voksne
Ine Sture
Telefon: 970 51 862

Back to top