Hva skal vi oppnå?

Barneverntjenesten er avhengig av tillit og legitimitet for at befolkningen skal ha tiltro til at det nytter å sende en melding om bekymring for et barn. Refleksjon over saksarbeidet, egen yrkesutøvelse og oppmerksomhet om egne holdninger er noen av forutsetningene for å oppnå dette og i de konkrete møtene med barn, familier og andre samarbeidspartnere.

Det er også grunnleggende nødvendig om barnevernsarbeidere skal kunne utvikle seg, lære av både gode erfaringer og feil samt kunne vurdere behov for kompetanse og andres bistand.

Prosjektet skal bidra til bedre å skape sammenheng mellom teori, kunnskap og egen barnevernsfaglig yrkesutøvelse i praksis, både på individ- og gruppenivå.


Bakgrunn


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er alle ansatte i barneverntjenesten.


Hva skal vi gjøre?

Det skal utvikles en felles struktur for systematisk arbeid med og evaluering av både saksarbeidet og egen barnevernsfaglig praksis. Denne strukturen med verktøy og metoder skal også bidra til å skape et tankesett der teamene og barneverntjenesten på en planmessig måte utvikler en felles kunnskap. Denne kunnskapen skal brukes til å utvikle tjenesten videre.


Hvor

Aktivitetene i prosjektet vil foregå i barneverntjenesten.


Hvem er involvert?

Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av ansatte i barneverntjenesten som lager en plan for prosjektet og aktivitetene som hører til. Høgskolen på Vestlandet, avdeling Sogndal, er samarbeidspartner for evalueringen av prosjektet.


Når?

Prosjektet startet april 2017 og skal innen 2020 gå inn som del av ordinær drift i barneverntjenesten.


Status