Hva skal vi oppnå?

Vi skal ha oversikt over fremtidige behov for tjenestelokaler i kommunalavdeling Levekår.


Bakgrunn

Planen er utarbeidet etter bestilling fra politikerne og administrasjonens behov for en oversikt.


Hvem er målgruppen?

Mottakere av kommunale tjenester, politikere og administrasjonen er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Det er utarbeidet en plan for utbygging av tjenestelokaler på kort og lang sikt i kommunalavdeling levekår.

Planen skisserer behov og plassering av fremtidige tjenestelokaler, aktivitetstilbud, bemannede boliger og institusjonsplasser.


Hvem er involvert?

Kommunalavdeling levekår, Teknisk avdeling og Areal og samfunn er involvert.


Når?

Planen ble lagt frem for politisk behandling desember 2017. Vedtatt i Kommunestyret 12.04.18


Status

Planen og vedlegg med befolkningsprognoser ble vedtatt i Kommunestyre 12.04.18. Planene skal revideres sammen med boligsosial handlingsplan i 2021.