Hva skal vi oppnå?

Målet er å øke kunnskapen i kommunen om boligsosiale temaer samt å utvikle metoder, rutiner og systemer for en bedre boligsosial praksis. Vi ønsker å få en mer helhetlig håndtering av boligsosiale utfordringer og bidra til at flere vanskeligstilte på boligmarkedet får en bedre bo- og livssituasjon.

Planen skal bidra til gode og trygge boområder og boforhold for innbyggerne generelt og for de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt.


Bakgrunn

Boligsosial handlingsplan er utarbeidet som en del av kommunens boligsosiale utviklingsprogram.


Hvem er målgruppen?

Innbyggerne generelt og vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal utføre boligsosialt arbeid som bestemt i Boligsosial handlingsplan, som inneholder

  • beskrivelse av boligsosial status, utfordringer og muligheter i Askøy kommune
  • hovedmål og strategier for det boligsosiale arbeidet

Hvem er involvert?

Kommunalavdeling levekår, Teknisk avdeling og Areal og samfunn er involvert.


Når?

Tiltakene beskrevet i planen gjennomføres i planperioden 2017–2021.


Status

Planen ble vedtatt i kommunestyret 2. november 2017.


Vedlegg: 

Boligsosial handlingsplan