Hva skal vi oppnå?

Målet er at flere skal få mulighet til å skaffe seg egen bolig og å få hjelp i hjemmet. På denne måten kan kommunen redusere behovet for bemannede boligløsninger. Brukerne skal oppleve trygge og gode tjenester.

Slitasje i kommunale utleieboliger skal reduseres.


Bakgrunn

Våren 2015 gjennomførte Rambøll en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. Undersøkelsen viste at vi manglet bo-oppfølgingstjenester. Dette førte til at kommunen ikke klarte å gi riktige tjenester på rett nivå til innbyggerne, og til at det ble unødvendig stor slitasje på kommunale leiligheter.


Hvem er målgruppen?

Tjenesten skal gi tilbud til personer over 18 år med behov for oppfølging for å mestre å bo i egen bolig.


Hva skal vi gjøre?

Vi har etablert en diagnoseuavhengig, ambulant og fleksibel bo-oppfølgingstjeneste. Tjenesten samhandler med hele hjelpeapparatet og sikrer at alle med behov for hjelp får riktige tjenester.


Hvem er involvert?

Kommunalavdeling levekår er involvert.


Når?

Tilbudet ble etablert i januar 2017. Prosjektperioden varer ut 2018.


Status

Vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Sluttrapport bo-oppfølging.pdf)Sluttrapport for bo-oppfølgimgsprosjektet842 kB