Hva skal vi oppnå?

Hensikten med prosjektet er å gjøre det mulig å bruke flere ulike typer velferdsteknologi enn i dag.

Målet er å legge til rette for mer helhetlige og sammenhengende tjenester. Brukerens behov og opplevelse skal være rettesnor for arbeidet, og brukerne skal oppleve trygghet og mestring av egen hverdag.


Bakgrunn

I forbindelse med at avtalen med Doro Care som leverandør av trygghetsalarmer og responssentertjeneste går ut, ble det gjennomført en anbudskonkurranse i samarbeid med tre andre kommuner: Fjell, Lindås og Øygarden.

Anbudskonkurransen ble gjort som en innovativ anskaffelse for å kunne legge til rette for å ta i bruk flere trygghetsskapende sensorer. Ny leverandør av trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi er Atea.


Hvem er målgruppen?

Innbyggere som har trygghetsalarmer og andre trygghetsskapende sensorer som døralarm, fallsensor m.m., er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal skifte ut alle analoge trygghetsalarmer med nye, digitale alarmer. De nye alarmene vil gå over mobilnettet.


Hvem er involvert?

Fagavdelingene Helse og omsorg og Individ og levekår er involvert.


Når?

Prosjektet ble satt i gang høsten 2016 og er planlagt ferdig desember 2019.


Status:

Arbeidet med å skifte ut alle analoge alarmer med nye, digitale er startet. Atea er leverandør av trygghetslarmer og annen velferdsteknologi, Doro er responssenteret og tar i mot og svarer på alle alarmer.


 Vedlegg:

Last ned

Prosjektplan Velferdsteknologi