Hva skal vi oppnå?


Bakgrunn

Omstillingsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene vil kreve at medarbeidere og ledere har den nødvendige kompetansen for å kunne ta i bruk nye metoder og prosesser og slik kunne yte gode og helhetlige tjenester.


Hvem er målgruppen?

Ansatte i avdelingene Helse og omsorg, Individ og levekår er målgruppen.


Hva skal vi gjøre?

Vi skal arbeide strategisk for å utvikle heltidskultur i fagavdelingene for å kunne tilby ansatte høyere stillinger. Helse- og omsorgssektoren skal være en attraktivarbeidsiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft.


Hvem er involvert?

Fagavdelingene helse og omsorg og individ og levekår.


Når?

Arbeidet skal foregå fra oktober 2018 til mai 2019


Status

Prosjektet er under planlegging.