Formål

Omsorgsbolig er en leilighet tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske, psykiske eller sosiale funksjonstap.


Hva får du

Leiligheten er beboerens private hjem og kommunen kan tilby tjenester som for eksempel: hjemmesykepleie og praktisk bistand. Omsorgsboligene har felles oppholdsrom som beboerne kan benytte hvis de ønsker.


Krav til søker

 • Din nåværende bolig må være forsøkt tilrettelagt.
 • Du må ha gjort forsøk på å skaffe deg egnet bolig på det åpne markedet.
 • Ditt funksjonstap være av en slik art at du ikke lenger kan opprettholde rimelig livskvalitet ved å bo i egen bolig.

Verdt å vite

 • Innvendig vedlikehold er beboers ansvar. Dette gjelder for eksempel vindusvask og skifte av lyspærer.
 • Du må selv kontakte elektriker, rørlegger eller andre håndverkere ved behov.
 • Dersom du selv ikke klarer dette er det personer i din familie eller nettverk som må hjelpe til.
 • I noen tilfeller kan personer tilknyttet hjemmetjenestene hjelpe.

Send inn søknad


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
 3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
 5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Back to top