Om borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble vigselmyndigheten overført fra domstolene til kommunene. Bor du i Askøy kommune og skal gifte deg borgerlig, må du derfor ta kontakt med oss.

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Lenke til folkeregisterets informasjon om ekteskapsinngåelse

  Hvordan bestiller jeg tid for vigsel?

  Du kan bestille tid for vigsel når original prøvingsattest fra folkeregisteret er innlevert. Attesten kan innleveres til Kundetorget i Askøy rådhus og her kan du samtidig bestille tid for seremoni.

  Dersom du ønsker det kan du også sende oss den originale prøvingsattesten per post. Du må da legge ved et følgebrev hvor du skriver hvilken dato du ønsker å gifte deg. Det er dessverre ikke mulig å bestille tid per telefon.

  Skjema for å bestille dag for vigsel (Innlogging med BankID eller tilsvarende)

   Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

   Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi reserverer ikke tid før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigseltidspunktet.

   På hvilke dager kan vi gifte oss?

   Vigsler i Askøy kommune er fortrinnsvis på fredager

   Se liste over dager som er satt av til vigsel.

   Holder kommunen bare vigsler i rådhuset?

   I Askøy holder vi bare vigsler i Rådhuset.

   Hva koster det å gifte seg?

   Å gifte seg hos oss er gratis. Man behøver ikke være bosatt i Askøy kommune for å gifte seg hos oss.

   Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

   Ønsker du kopi av attester for vigsler gjennomført før 1975, må du kontakte Statsarkivet. Ved vigsler som ble gjennomført i perioden 1975 til 2004, må du henvende deg skriftlig til det (by-)fogdembetet som foretok vielsen. For vigsler gjennomført etter 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret .

   Kjønnsnøytral ekteskapslov

   Den 1.januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.


   Krav til dokumentasjon

   Legitimasjon

   Legitimasjon vises frem på vigseldagen. Vi godtar gyldig pass, eller norske førerkort og bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

   Prøvingsattest

   Prøvingsattest i original innsendes/innleveres til kommunen før eller samtidig med bestilling av seremoni. Attesten må ikke være eldre enn 4 måneder.

   Spesielt for utenlandske statsborgere:

   Dokumentasjon for lovlig opphold i Norge.

   Alle utenlandske statsborgere, med unntak av nordiske borgere, må dokumentere lovlig opphold i Norge på vigselstidspunktet. Dette gjøres ved innlevering eller innsending av prøvingsattest, senest en dag før vigsel skal gjennomføres.


   Mer informasjon om prøvingsattest

   Skatteetatens informasjon om ekteskap: 

   http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/ 

   Juridisk ordliste: https://www.domstol.no/no/Verktoy/Juridisk-ordliste/ 

   Back to top