Avdelingen vår heter krabben. Vi har søskenavdeling, her er det barn i alderen 0- 6 år. Søskenavdeling bidrar til økt fokus på at barna selv er gode rollemodeller, de lærer å ta vare på, hjelpe og vise omsorg for de som er mindre. De små får gode rollemodeller og noe å strekke seg etter. Barnegruppen blir delt opp i mindre aldersinndelte grupper i løpet av dagen.

20230127 082950      20230127 083337

IKT - dag i barnehagen 

20230124 084459 720 720       20230124 084501 720 720

Rollelek 

20221017_080953_720_720.jpg      20221017 082755

 

 

Back to top