Hanøy –Ramsøy barnehage er EN barnehage fordelt på TO hus med felles administrasjon.

Kontakt kontor Hanøy

Kontakt kontor Ramsøy

Tlf. 98 90 77 90 / 56 15 5365

56158644

Epost:

Epost:

Styrer

Susanne Langøy Dolvik

Epost:

Tlf.  482 21 471

Tlf. 56 15 8644 / 56 15 53 65

Assisterende styrer

Marianne Løland

Epost:

 Tlf. 56 15 53 44/66

 

Back to top