To dager i uken har vi egen førskolegruppe 

I førskolegruppen jobber vi ut fra Askøy kommunes handlingsplan for overgang barnehage/skole, for hva barnehagebarn i Askøy skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger når de starter på 1. trinn.
Basisferdigheter som for eksempel:

  • Vente på tur.
  • Dele med andre.
  • Hensiktsmessig stemmebruk.
  • Selvstendighet i forhold til toalettbesøk.
  • Kle på og av seg selv.
  • Smøre sin egen mat.
  • Rydde opp etter seg.
  • Passe på egne ting og klær.

«Lek og samspill med andre er grunnleggende og viktig for barna. Slik vil de lære og tørre å gjøre nye erfaringer og eksperimentere. Det er viktig med allsidige erfaringer som underbygger og inspirerer barnas nysgjerrighet. Uten trygghet og sosial tilhørighet vil læringen hemmes.»

IMG 1960 720 720   IMG 1971
Vi blir kjent med formen firkant. Farge, mønster, og øye- hånd koordinasjon.

IMG 1966 IMG 1953 720 720 IMG 1950
På jakt etter sammen satte ord!

 

Ramsøy førskolegruppen 2022-2023

Antall barn

Antall voksne

Kontakt førskolegruppen

5

1 pedagog 

 mobiltlf: 95 29 02 91

 Fra januar samarbeider husene Hanøy og Ramsøy. Vi samles og har felles førskoledag en gang i uken.

Hanøy førskolegruppen 2023-2023

Antall barn

Antall voksne

Kontakt førskolegruppen

7               

1 pedagoger                  

mobiltlf: 40 91 46 67

 

 

 

Back to top