VårdugnadBIR inviterer også i år til dugnad. Målet er å rydde nærmiljøet og naturen for overflateboss.

Invitasjonen går til samtlige innbyggere i BIR-kommunene gjennom BIRs kundeblad Bossanova i uke 16, og annonser i lokalavisene.

Alle som ønsker å delta kan melde seg på dugnaden. Fra 9. april kan sekker og hansker hentes gratis på BIRs gjenvinningsstasjoner, på Kundetorget i rådhuset og på AMFI Askøy.  

For mer informasjon se www.bir.no