Kleppe vannverk

Det har kommet svar på de første vannprøvene. Disse ble tatt på Øvre Kleppe høydebasseng, og hos noen boliger i området torsdag. Disse viser funn av E.coli. Det betyr tarmbakterier.

- Vi har tatt flere prøver, men disse får vi ikke svar på før over helgen. Disse må dyrkes, og det tar tid før disse er klar, sier fagsjef for VA, Anton Bøe.

Kleppe vannverk

Det er ikke funnet E.coli på renseanlegget ved Kleppe vannverk. Det er heller ikke funnet E.coli på omkringliggende høydebasseng på Øvre Kleppe-området.

Vi understreker: kokevarselet opprettholdes.

Fjellbasseng

Det er fortsatt uavklart om smitten kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng, men sannsynligheten har økt.

Dette er et tunnelbasseng fra 1960-tallet, og det er satt ut av drift (stengt)

Samarbeider med sykehus

Vi samarbeider tett med Haukeland universitetssykehus for å få flere avklaringer på innlagte pasienter.

Pressemelding fra Haukeland: https://helse-bergen.no/nyheiter/haukeland-universitetssjukehus-om-innleggelser-fra-askoy

Askøyhallen

Basert på helsefaglige vurderinger er det ikke noe grunnlag for å stenge Askøyhallen på nåværende tidspunkt.

Barnehage stengt

Øvre Kleppe barnehage er stengt på grunn av flere barn med symptomer.

Tips og råd

  • Husk å koke vann
  • Vask deg godt med såpe og vann (håndhygiene)
  • Ved oppkast og diare, få i deg rikelig med drikke.