Kleppe vannverk

- Vi kan bekrefte at det er et dødsfall i kommunen som kan ha sammenheng med mulig smitteutbrudd. Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet. Dette er en dypt tragisk hendelse, og familien ivaretas av lokalt kriseteam og helsefaglig støtteapparat,. Familien ber om ro rundt situasjonen, sier ordfører Terje Mathiassen.

Siden klokken 16.00 torsdag 6. juni har 47 personer blitt undersøkt hos Askøy legevakt.

Det har vært syv innleggelser ved Haukeland universitetssykehus siden klokken 16. Av disse er fem barn.

Ca 14 personer er sendt fra Askøy til sykehus for nærmere oppfølging.  Legevakten har også gitt 170 råd på telefon i løpet av ettermiddagen i går og gjennom natten.

- Det har vært roligere på legevakten ut over natten. Tilbakemeldinger fra Haukeland universitetssykehus i natt er at ingen av de innlagte er kritisk syke, sier fungerende smittevernlege Thomas Hetland.

Det er viktig å presisere at det er personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diare og magesmerter, vi ønsker kontakter legevakten.

- For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland.

Mer om saken:

https://askoy.kommune.no/nyheter/pressemelding-om-vannsaken