Smittevern ved utleie av kommunale bygg og lokaler.