Kollevåg, foto Petter Solheim

Torsken utenfor den gamle bossfyllingen i Kollevåg på Askøy hadde økte nivåer av en rekke miljøgifter, som PCB og DDT.

Det viser en studie utført av forskere i Bergen, som Bergens Tidende viser til. Les mer i BT her.

Askøyværingen har også omtalt saken. Les mer her (krever abonnement på avisen)

Forsøk med torsk

- Hovedfunnene er at fisk som lever i området kan få problemer med forplantningsevnen. Dermed kan fiskebestandene bli redusert, sier professor Anders Goksøyr og forsker Karina Dale ved Institutt for biovitenskap, UiB, til Bergens Tidende.

Forskerne har undersøkt om miljøgifter og tungmetaller i sjøbunnen påvirket torsken. Forsøkstorsken ble plassert i bur på forskjellige steder utenfor Kollevåg i perioden før sjøbunnen ble tildekket.

Les om forskningsrapporten her.

Gammel bossfylling

Kollevåg var Bergen kommunes gamle bossfylling fra 1930 til 1975, og har senere blitt dekket til.

Forurensede områder

Det er flere områder man kan unngå når man fanger egen sjømat. Se oversikt her.