Brannsjef Tony NybergTony Nyberg har vært konstituert i stillingen over en lengre periode, og han har vært tilknyttet Askøy brann og redning siden 1999. Der har han bekledd flere ulike posisjoner, og har senest vært varabrannsjef siden 2015.

Han har også vært beredskapsleder i Askøy kommune, en funksjon han vil fortsette å inneha som brannsjef. Nyberg er bosatt på Askøy.

- Jeg er glad for at vi nå har fått på plass ny brannsjef. Dette er en viktig stilling i kommunen, og med Tony har vi fått en erfaren fagmann og leder. Han kjenner de lokale forhold svært godt, er godt ansett i Askøy brann og redning og har opparbeidet gode relasjoner til andre enheter i kommunen, sier teknisk sjef Arnstein Øvsthus.