Gammelt naust

Vestland fylke gir tilskudd til private eiere som ønsker å sette i stand verna kulturminner. Tilskuddsordningen skal stimulere til økt innsats på kulturminnefeltet og styrke vern av prioriterte kulturminner av lokal og regional verdi

Søknaden sendes via Askøy kommune innen 1. mars
Mer informasjon om tilskudd
Direkte til søknadsskjema

Back to top