Skiftesvik skal renses opp

Vi får 325 000 kroner fra Miljødirektoratet for å utarbeide tiltaksplan for Skiftesvik, og må ut med tilsvarende sum selv.

I 2018 gjennomførte vi en miljøundersøkelse av sjøbunnen i Skiftesvik, med støtte fra Miljødirektoratet. Undersøkelsen viste høye konsentrasjoner av miljøgiften PAH, i tillegg til at sedimentene innerst i Skiftesvik også er forurenset med stoffene kobber, kvikksølv og TBT.

Helserisiko

Rapporten konkluderte med at forurensningen i sedimentene i Skiftesvik og Småvika utgjør en uakseptabel risiko for helse og miljø.

Tilskudd til tiltaksplan

Kommunen har fulgt opp saken med ny søknad og har nå fått bevilget midler fra Miljødirektoratet til utarbeidelse av en tiltaksplan. 

Vi fikk i denne omgang ikke midler til detaljprosjektering, men Miljødirektoratet gir tilsagn om inntil 325 000 kroner, som tilsvarer 50 prosent av kostnaden for å utarbeide tiltaksplan og tiltaksforberedende undersøkelser.

Hva skjer nå

- Når man håndterer forurenset grunn eller sjøbunn så må vi ha en tiltaksplan. Den sier hvordan ting skal skje, og hvordan forurensningen skal håndteres, slik at den ikke sprer seg når man skal rydde opp, forklarer Målfrid Eide, fagansvarlig miljø og landbruk i Askøy kommune.

Kommunen skal oversende tiltaksplanen og faktura med revisorbekreftelse til Miljødirektoratet senest innen 1. desember 2019.

- Vi må gjennomføre en anskaffelse og få utarbeidet tiltaksplanen innen fristen. Vi er ikke helt i gang med dette, men dette arbeidet begynner straks. Nå er midlene på plass, sier Eide.

NB! Det er satt opp skilt i Skiftesvik om at man verken skal bade eller fiske her.