Gamle byggesaker har blitt digitalisert

Inger Johanne Rene, leder for dokumentsenteret, foran noen av kassene med gamle dokumenterVi har som målsetting å legge til rette for økt selvbetjening for våre innbyggere. Det gamle byggesaksarkivet vårt er digitalisert gjort søkbart. 

I 2016 pakket vi ned gamle byggesaksdokumenter, som har vært oppbevart på rådhuset. Byggesaksarkivet, som la beslag på ca. 180 meter arkivhyller, ble sendt til Geomatikk-IKT AS i Trondheim, for digitalisering.

Det som ble digitalisert og klargjort for innsyn, ligger i portalen Doctorg. Dette var gamle byggetegninger, kart, skisser, søknader, foto, vedtak, midlertidige brukstillatelser og ferdigattester.

- Vi vil understreke at dette gjelder offentlige byggesaksdokumenter som går langt tilbake i tid, og frem til 13. mars 2013. Dokumenter som er nyere enn denne datoen jobber vi med å finne en god publiseringsløsning for, sier leder for Dokumentsenteret i kommunen, Inger Johanne Rene.

Lenke til Doctorg

NB! Doctorg fungerer ikke i Internet Explorer! Bruk andre nettlesere som Chrome, Firefox eller Safari (Mac)


Selvbetjening

Vi lever i en mer digital verden, og Askøy kommune ønsker å tilpasse seg de endringer vi ser i befolknings- og samfunnsbehovene. Digitale løsninger vil være et skritt i rett retning for mer åpenhet og bedre samhandling.

Frem til nå har innbyggerne vært avhengig av hjelp fra kommunen for å finne gamle byggesaksdokumenter. Nå får de muligheten til å søke i disse selv.


Lurer du på hvordan du søker i gamle byggesaker? Her er en instruksjonsvideo på 3 minutter


Ikke-publiserte dokumenter

Noen av dokumentene er merket med en hengelås. Dette er dokumenter som er vurdert til å kunne inneholde opplysninger som kan være unntatt offentlighet. Om du likevel mener du har rettigheter til å lese dokumentet kan du markere dokumentet med å merke dokumentet du ønsker innsyn i. Når du har haket av for alle dokumenter du ønsker innsyn i, kan du fylle ut innsynsskjemaet som kommer frem.

Vi vil gå gjennom og se hvem som har bedt om innsyn og hvilke dokumenter det gjelder. Om du har rett til innsyn vil disse dokumentene bli sendt til deg digitalt.

Vi trenger hjelp

Vi er svært opptatt av å følge reglene for personvern (GDPR). Finner du, mot formodning, dokumenter eller andre opplysninger som du er usikker på skal ligge publisert, trenger vi hjelp fra deg med at du melder fra.

Send en e-post til   


Bildet øverst på siden: Inger Johanne Rene, leder for dokumentsenteret, foran noen av kassene med gamle dokumenter som har blitt digitalisert. Foto: Askøy kommune