Askøy er første kommune ut i Vestland fylke som inngår avtale med Antidoping Norge, "Lokal mobilisering mot doping".

Sunne og trygge treningsmiljø

Målet er å skape og legge til rette for aktivitet og engasjement som stimulerer til trygge og sunne treningsmiljøer på Askøy, uten doping.

Tverrfaglig

Det er mange som er med i samarbeidet i kommunen, blant andre ungdomshelsetjenesten, treningssentre, politi, Idrettsrådet og familiehelsetjenesten.

Helhetlig innsats

Dopingbruk er et sammensatt og mangesidig problem som må møtes med en koordinert og helhetlig innsats.

Antidoping Norges program for kommuner og fylkeskommuner er basert på en systematisk tilnærming til forebygging, samarbeid på tvers av ulike instanser og lokalt eierskap til tematikken.

Se video om avtalen