Illustrasjonsfoto av elever

Fra 1. august innføres det inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever i 1. og 2. årstrinn.

Den nye ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av bruttoinntekt siste år. Forskriften definerer hva som regnes som en husholdning. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. klasse.

Om husholdningens skattbare inntekt er under 571.083 kroner pr. år kan du søke om redusert betaling. Ordningen gjelder ikke for elever i 3. og 4. årstrinn.

Fra samme dato er det også forskriftsfestet rett til gratis plass i SFO for barn på 5.- 7. årstrinn med behov for særskilt tilrettelegging. Denne ordningen innførte Askøy kommune i 2018.

Søknadsfrist 31. august 2020

For skoleåret 2020-2021 er fristen for å søke 31. august 2020. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer etter 31. august 2020 har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde fra den første påfølgende måneden.

Søknad gjøres gjennom pålogging i Vigilo: Velkommen til Vigilo Askøy (På nettsiden, ikke i appen)

Informasjon om inntekt bli direkte hentet fra skatteetaten.

Trenger du hjelp til å søke?

Les mer her: Søke om redusert betaling

Forskrift

Link til forskrift: Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova