Askøy rådhus

Rådmann Eystein Venneslan har kommet med justeringer i det vedtatte budsjettet for 2019, og økonomiplanen som strekker seg frem til og med 2022. Kuttene er på 85 millioner kroner.

Dette må gjøres for å imøtekommer fylkesmannens anbefalinger med tanke på lovlighet.

- Tiltaksområdene består av en rekke mindre tiltak, men også flere omfattende tiltak. En kostnadsreduksjon tilsvarende 85 millioner kroner er mye. Det er vanskelig å unngå større omlegginger av både organisasjonsstruktur og tjenestestruktur om innsparingene skal kunne realiseres, skriver rådmannen.

Kutter “over alt”

  • Overføring av ressurser fra ledelse og administrasjon til tjenesteproduksjon vil påvirke overordnet koordinering, utvikling og kvalitetsarbeid.
  • Omorganisering/sammenslåing av skoler, barnehager, institusjoner og boliger er nødvendig for å redusere driftskostnadene.
  • En mer kostnadseffektiv struktur innebærer noen ulemper, men sikrer muligheten til å opprettholde et godt forsvarlig tjenestetilbud.

Veien videre

Avgjøres av: Kommunestyret (7. mars)

Behandles i følgende utvalg: Administrasjonsutvalget, Formannskapet

Videre saksgang: Følges opp av rådmannen. Saker sendes politiske utvalg fortløpende.

Hele forslaget

Les hele dokumentet fra rådmannen her.

Rådmannens forslag til Justert økonomiplan 2019 - 2022