Er du interessert i å lese forslagene til budsjett og gebyrer for 2020?
Vi gjør oppmerksomme på at dette er forslag som skal politisk behandles og det kan skje endringer underveis.

pdf Forslag til gebyrer og betalingssatser 2020 (1.23 MB)

pdf Rådmannens forslag for handlingsprogram for 2020-2023 (2.65 MB)