Det kom ny informasjon om funn av e-coli i vannprøver tatt i deler av Kleppedammens ledningsnett.
Se pressekonferansen hos NRK.