Kleppe vannverkSeksjon for vann og avløp har utarbeidet en plan for oppheving av kokevarselet for Kleppe vannverk, i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Dette er kriterier som må være på plass før kokevarselet kan oppheves.

Hva skal til? Les mer om planen for oppheving av kokevarsel.