Ordfører og rådmann vil takke ansatte og innbyggere for innsatsen alle legger ned:

Les mer om koronaviruset på vår hjemmeside: Koronavirus - råd og informasjon