Momskompensasjon idrettsanlegg

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021.

Søknadsfristen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. januar 2021.