Kleppesto sykehjem

For å kunne imøtekomme pasienter og pårørende i forhold til besøksmuligheter på ettermiddag og helg, har Kleppestø sykehjem gjort noen justeringer på rutinen for besøk.

Avtale om besøk ved sykehjemmet skal nå skje via besøkskoordinator på telefon: 905 38 783 .Telefonen besvares mellom klokken 09:00 – 13:00 hver mandag, onsdag og fredag.

Det er engasjert egne besøksverter som følger de besøkende til og fra pasientrom, og som sikrer at nødvendige smittevernrutiner følges.

2. november 2020: Av smittehensyn er det bare to faste personer fra hver husstand som kan besøke pårørende ved sykehjemmene våre. Det betyr at det må være de samme to hver gang. Alle besøkende må bruke munnbind. Vi vurderer tiltak fortløpende.

Gjeldende retningslinjer for besøk til sykehjemmet finner du ved å trykke på lenken under: