Illustrasjonsfoto, gutt på strand, Photo Benedicto de Jesus, Unsplash

Nå i høst ble et nytt nasjonalt nettsted for elev-, lærling- og mobbeombudene lansert i Norge. Mobbeombudene skal bidra til å sikre at barn og ungdom får et trygt og godt læringsmiljø.

Hver dag er det mange barn og ungdom som står opp og gruer seg til å gå i barnehage, skole eller læringsbedriften sin. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere å finne ut hvem man kan kontakte for å få hjelp.

Skal sikre et trygt og godt læringsmiljø

Mobbeombudene skal bidra til å sikre at barn og ungdom får et trygt og godt læringsmiljø. I tillegg har elever og lærlinger i videregående opplæring sine elev-, lærling og mobbeombud som kan hjelpe dem når de står fast i noe som er vanskelig å finne veien ut av.

Lavterskeltilbud

Ombudsordningen består av uavhengige ressurspersoner i hvert fylke. De har taushetsplikt, og er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner.

God informasjon

På de nye nasjonale nettsidene som nå lanseres gis enkel og god informasjon om hva ombudene kan gjøre for å og hvor du finner ditt ombud.

Du finner mobbeombudene for Hordaland på nettsiden ved å velge "finn ditt ombud" og så Hordaland.

Les mer på denne siden: elevombudene.no