Næringsliv illustrasjonsfoto

Målet er å unngå ukontrollert spredning av mutert koronavirus i samfunnet som følge av utbrudd til og ved byggeplasser.


Endringsforskrift 17.02.2021

Endringsforskrift av 17.02.2021 om endring av forskrift FOR-2021-02-11-387 Forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser, Askøy kommune, Vestland

Hjemmel: Fastsatt av Rådmannen i Askøy kommune, 17.02.2021 etter delegert myndighet fra kommunestyret jf. vedtak av 11.02.2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

I FOR-2021-02-11-387 Forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser, Askøy kommune, gjøres følgende endringer:

§ 3, nytt 8. ledd skal lyde:

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSBs definisjon av samfunnskritiske funksjoner må selv gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

§ 9. skal lyde:

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 28. februar 2021.


Les hele forskriften, som trådte i kraft 12. februar 2021

Det betyr at reglene nå gjelder alle aktører og at det ikke er frivillig å følge dem. Forskriften trer i kraft 12. februar 2021 og gjelder til og med 28. februar 2021.

Den kommunale kriseledelsen (KKL) får fullmakt til å endre/redusere hvor lenge forskriften vil gjelde. Forskriften har også som mål å redusere mobiliteten til arbeidere, som vil kunne hindre smittespredning mellom kommunene som har påvist virus og kommuner som ikke har det.

Det er i tillegg et mål å øke fokus på smitteverntiltakene i bransjen.

pdf Forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser Askøy kommune Vestland (16 KB)

Forklaring av § 5 i forskriften:

Alle som har arbeidet på en byggeplass i Bergen kommune, må ha en negativ test som ikke er mer enn 24 timer gammel ved oppstart av arbeid i annen kommune.

Bergen kommune er per i dag, 12. februar 2021, eneste kommune med utbrudd av sør-afrikansk mutasjon på byggeplasser.


Kommunestyrevedtak

Saken ble vedtatt i kommunestyremøtet 11. februar 2021. Se møtet her:

 

Back to top