Norgesmester i veiforvaltning, foto Norsk Kommunalteknisk ForeningDet er Norsk Kommunalteknisk Forening, som i samarbeid med Veiteknisk Institutt, har etablert prisen "Norges beste på veiforvaltning".

Best blant 13 finalister

Samferdselssjef i Askøy kommune. Bjørn-Egil Olsen (bildet, foto NKF), tok imot prisen fra juryleder Øivind Hardeland på Miljø & Teknikk 2019 onsdag 6. mars.

Prisen går til den kommunen i landet som blant annet har best dokumentasjon, registrering og handlingsplaner.

Satser på vei

Bjørn-Egil Olsen jublet over prisen. Han har ansvaret for 130 kilometer med kommunal vei og gangstier. Kommunen har gjennomført et grundig dokumentasjons- og registreringsarbeid, og vet hva kommunen eier.

– Vi har politikere som forstår hvor viktig det er å satse på vei. De har vært villig med på bussturer for å se hvordan det står til med veiene i kommunen og har med egne øyne registrer behovene, sier Olsen.

Mer på vedlikehold enn drift

Han mener handlingsplanen er gull verdt. Den skal medvirke til at kommunen bruker mer penger på vedlikehold enn på drift.

- Vi gjør nok tingene litt annerledes og får mer ut av de 13 millionene vi har til disposisjon i sektoren. Vi kan også fastslå at det virkelig er lønnsomt med egenproduksjon, bruk av egne folk og maskiner. Her ligger det betydelige besparelser, sier en fornøyd samferdselssjef.

Finalistene var

Askøy kommune

Færder kommune

Hammerfest kommune

Iveland kommune

Kristiansand kommune

Lier kommune

Moss kommune

Orkdal kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Overhalla kommune

Stavanger kommune

Øvre Eiker kommune