nav logo

NAV har no åpna sitt Publikumsmottak igjen for «drop-In».

Våre nye åpningstider er

Mandag: 12:00 – 14:00

Torsdag: 12:00 – 14:00

Det er begrensning på antall personar som kan opphalde seg i lokala våre.

Timeavtaler går utanom opningstid pga smittervern.

 

Back to top