penger

Nå kan lag og organisasjoner på Askøy søke tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Tidligere het denne ordningen inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Les mer og søk:

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge